Flowdesign

FLOW er meningsfuldhed, tilfredshed, styrke og oplevelsen af sammenhæng.
Her mestres udfordringer i respekt for ressourcer.
Flow er kreativitet, kultur og kommunikation sat i samspil.
Forbedret læring, styrket hukommelse, foretagsomhed og innovation opnås.
Flow er at være opslugt i nuet, så tids- og selvfornemmelse ændres.
Flow er at være del af …...

Ring til os på tlf. 3038 1830

 

De 9 livselementer er omdrejningspunktet:
Kærlighed                 Synkronicitet                  Helse
Økonomi                   Beskæftigelse                Miljø
Individualitet            Fællesskab                     Dannelse

 

 3 retninger af FLOW

Vi tror på, at vi alle har brug for at opleve at blive set, hørt og mødt – med nærvær!
Derfor tilbyder vi hos Designmejeriet 3 retninger med flowbevidsthed som katalysator for medskabelse og interaktion.
Vi mødes, udveksler og udvikler.

Lad nysgerrigheden styre. I flow trives, lærer, husker og mestrer vi bedre.
Sæt livskvalitet på dagsorden.
 

Hvorfor Flowdesign?  

Fordi vi ønsker at arbejde med noget, der i den grad giver mening! Ny tidsalder kalder.
Nye livsformer må bringes til bevidsthed.
Som menneskehed skal vi have kontakt til passion, næstekærlighed og bæredygtighed. Her også forstået som at kunne være stærkere til at kunne ”være sig, ære sig og bære sig”.

Samfundsmæssigt, organisatorisk, privat og personligt ”taber” mange i denne tid til udbrændthed og kedsomhed, der viser sig i mange forklædninger:
mistrivsel, stress, depression, angst og sygdom.
At være i flow er at være i en særlig tilstand af balance mellem engagement og fordybelse med en fokuseret opmærksomhed. Forskningen viser i flowtilstandens fysiologi, at det også er sundt - både mentalt og fysisk - at være i flow.

Kontakt os for yderligere information

Flow

Flow kan defineres som en tilstand af uanstrengt og spontant at kunne ”sætte i spil”, kunne ”empower”   / ”tage sin autoritet/magt” til sig – og kunne træne sig til at styre sit fokus, sin opmærksomhed og  psykiske energi for at stræbe mod livsglæde og livskvalitet. Vi arbejder med flow i 9 livselementer:
fællesskab, økonomi, kærlighed, synkronicitet, dannelse, bekræftelse, miljø, helse og individualitet. Hvert livselement har sin egen vigtighed afhængig af hvem vi er, hvor vi er i livet, og hvor vi er på vej hen. Livselementer har en egenskab af at gøre sig mest bemærket i sit fravær.

 

-

Flowgrafen er bindestregen mellem at kende til flow og komme i flow. Både dig som privatperson og dig på jobbet.

Flowzonen guider dig til balance, så du ved at aktivere dine ressourcer kan klare udfordringer med følelsen af ”at det kører”, ”mestringen topper” samtidig med at din normale tids- og selvfornemmelse forandres, fordi ”tiden flyver” og ”du glemmer tid og sted”. Tilstanden, hvor du er helt ”opslugt” og  ”i nærvær med din aktivitet helt inde på lystavlen”. Flow balancerer mellem på den ene side udbrændthed – hvor der er for mange udfordringer i forhold til ressourcer – og på den anden side kedsomhed – hvor der er for få udfordringer i forhold til ressourcer.

 

Designmejeriets grundidé og passion er bygget op om

 

KREATIVITET

Kreativitet er en menneskelig skaberkraft.  At være kreativ er at tænke eller handle på en måde modsat rutiner og vaner. Kreativitet handler om at kunne se nye sammenhænge.

KULTUR

Kultur er noget, vi er og har - og noget, vi “gør noget med” i samskabelse med hinanden. Den viser bagud mod identitet og fremad mod dannelse. Vi former vores liv gennem kulturen.

KOMMUNIKATION

Kommunikation handler om sammenhængs-kraft. At vi modtager - og at vi giver. 
I sin grundform er kommunikation at gøre fælles, at dele med nogen, at sætte ord og handling i spil.

Where the attention go - the energy flow!
Flow lever i alle elementer af livet - flere og flere er bevidste om det.
Vi deler vores passion med mange :-)
- Conny Ericon Andersen 

God forretning

af Mihaly Csikszentmihaly

Flow i hverdagen
- navigation mellem stress, kaos og kedsomhed

af Frans Ørsted Andersen & Nina Hanssen

Flow - Følg glæden og energien 

af Lisbeth Ejlertsen 

Flow - den strømmende kraft

af Charlene Belitz og Meg Lundstrom 

Flow og fordybelse

af Frans Ørsted Andersen

Flow - The Psychology of Optimal Experience

af Mihaly Csikszentmihalyi

Flow

af Courtney Purcell 

Positiv psykologi i ledelse 

af Pia Knærkegaard og Hanne Blomstrøm 

Positiv Psykologi i organisationen 

af Pia Lindkvist Knærkegaard og Hanne Blomstrøm 

Flowskrivning

af Bo Skjoldborg 

Flow food

af Susana Mei Silverhøj 

Ikigai - Find meningen med livet – find dine ikigai

af Justyn Barnes

 

Klassisk mindfulness

af Bhante Henepola Gunaratana

Wauw-effekten

af Gitte Koldtoft og Pernille Aalund

Superwoman er en følelse
- en opløftende guide til kvinder, der vil det hele

af Anette Ellegaard

keyboard_arrow_up