Helhedscirklen når hele vejen rundt.

lidt om helhedsmodellen og hvordan vi bruger den plus læs mere om det link jfdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiue

Mange siger at man skal starte md sit HVORFOR og det mener vi også, men hvad betyder det og hvad kommer så efter?

 

HVORFOR = Ledestjerne 

Stjernen, som du kan navigere efter, anker dig til og lade dig føre mod og med. Kunne være en person, en genstand, et fænomen eller forhold, du bruger som rettesnor eller vejledning for dine handlinger. 


HVEM = Lederskab

Lederskab er en proces, der starter inde i dig selv. Du må forstå dine egne styrker og begrænsninger, før du kan lede andre.

Lederskab er ikke kun en personlig egenskab, en medfødt evne eller en række konkrete værktøjer. Lederskab bygger på den dynamik og energi, som opstår i et socialt system.


HVAD = Ledertråde 

En ledetråd er et vejledende princip; gennemgående tema; mål der hjælper dig til at orientere sig, foretage valg - en rettesnor.

Den idé el. det princip, der binder en helheds enkeltdele sammen fx i et menneskes livsforløb el. en arbejdsproces.


HVORDAN = Lederstil

Måde at lede på som kendetegner dig som leder! Den rolle, som du indtager i for- hold til din funktion, dit ansvar og din position. 

egujhlwkiuejhw welhjg

2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorugho

Ressourcer

2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 

Synlighed

2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 

Rammer

2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 

Struktur

Struktur er et sæt af logiske forhold mellem genstande, begreber og personer, Således, at strukturen kan forblive den samme, selv om genstandene, personerne eller begreberne skiftes ud.

keyboard_arrow_up