Vi arbejder med modeller fordi...

dh h fuyfg bkuyhfgbukif f kufd k fkfd gkd fdfg dh h fuyfg bkuyhfgbukif f kufd k fkfd gkd fdfg dh h fuyfg bkuyhfgbukif f kufd k fkfd gkd fdfg dh h fuyfg bkuyhfgbukif f kufd k fkfd gkd fdfg 

Relationsmodel            Forretningsmodel            Grundmodel            Desigmodel            Helhedscirklen            Relationshexagon

Vi arbejder indenfor 4 forretningsområder

 

DESIGN UDDANNELSER

Pudit minihic tecaborum dolupisque nisciis accus voloris si quia vit, idel magnatam seque renit expliaspic tem evel incimolore nis ut omnimil magnia dolor aut landandanda dundio. Nem. Nam quibusa que re officil ium harum atissit iatectatur, ut audi nossit et a dictam, nullitium et dit autate asitibeatur sendipsum volor milluptatio que dellaut excerun temqua.

DESIGNYDELSER

Pudit minihic tecaborum dolupisque nisciis accus voloris si quia vit, idel magnatam seque renit expliaspic tem evel incimolore nis ut omnimil magnia dolor aut landandanda dundio. Nem. Nam quibusa que re officil ium harum atissit iatectatur, ut audi nossit et a dictam, nullitium et dit autate asitibeatur sendipsum volor milluptatio que dellaut excerun temqua.

EVENTS

​Pudit minihic tecaborum dolupisque nisciis accus voloris si quia vit, idel magnatam seque renit expliaspic tem evel incimolore nis ut omnimil magnia dolor aut landandanda dundio. Nem. Nam quibusa que re officil ium harum atissit iatectatur, ut audi nossit et a dictam, nullitium et dit autate asitibeatur sendipsum volor milluptatio que dellaut excerun temqua.

LOKALE UDLEJNING

​Pudit minihic tecaborum dolupisque nisciis accus voloris si quia vit, idel magnatam seque renit expliaspic tem evel incimolore nis ut omnimil magnia dolor aut landandanda dundio. Nem. Nam quibusa que re officil ium harum atissit iatectatur, ut audi nossit et a dictam, nullitium et dit autate asitibeatur sendipsum volor milluptatio que dellaut excerun temqua.

Designmejeriets Grundidé og passion er bygget op om 

KREATIVITET - KULTUR - KOMMUNIKATION

 

KREATIVITET

Pudit minihic tecaborum dolupisque nisciis accus voloris si quia vit, idel magnatam seque renit expliaspic tem evel incimolore nis ut omnimil magnia dolor aut landandanda dundio. Nem. Nam quibusa que re officil ium harum atissit iatectatur, ut audi nossit et a dictam, nullitium et dit autate asitibeatur sendipsum volor milluptatio que dellaut excerun temqua.

KULTUR

Pudit minihic tecaborum dolupisque nisciis accus voloris si quia vit, idel magnatam seque renit expliaspic tem evel incimolore nis ut omnimil magnia dolor aut landandanda dundio. Nem. Nam quibusa que re officil ium harum atissit iatectatur, ut audi nossit et a dictam, nullitium et dit autate asitibeatur sendipsum volor milluptatio que dellaut excerun temqua.

KOMMUNIKATION

Pudit minihic tecaborum dolupisque nisciis accus voloris si quia vit, idel magnatam seque renit expliaspic tem evel incimolore nis ut omnimil magnia dolor aut landandanda dundio. Nem. Nam quibusa que re officil ium harum atissit iatectatur, ut audi nossit et a dictam, nullitium et dit autate asitibeatur sendipsum volor milluptatio que dellaut excerun temqua

Vi arbejder ud fra DESIGN-modellen

DESIGN-modellen sikrer dig , at vi kommer hele vejen rundt om opgaven og ikke overser noget, der kan have en vigtig betydning. Når vi rådgiver dig om den bedste udviklingsvej, går vi altid igennem de seks faser – for det sikrer os det bedste resultat for dig. DESIGN-modellen er den model, der binder processen sammen.

 

DEFENITION

Sammen sætter vi rammen, målet, meningen og stemningen. På den måde opnår vi tryghed, sikrer effektiviteten, skaber grundlaget for anerkendelse og bærer accept til processen.

EMOTION

At sætte energi i bevægelse åbner for, at erfaringer af såvel metodisk som følelsesmæssig karakter kan komme i spil. Nu skal der både bredde og dybde på. Styrker og begrænsninger skal bevidnes, og både de maskuline og de feminine aspekter skal med i denne fase.

SYMBOL

Mellem signal og symbol handler det om at registrere og fornemme, hvad der er artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser. I taler – vi lytter. I viser – vi betragter. I sætter i spil – vi mærker. Alle associationer skal på bordet.

 

IDENTIFICERING

At kunne genkende sig selv og eller spejle sig er vigtige elementer i at kunne udvikle, stabilisere, være til stede og handle i enhver form for proces. I denne fase skal vi sammen turde forme, ’give liv til’ og nærme os et fælles tredje.

GENERERING

”At handle er at forvandle”. Det er i handlingen, at forvandlingen sker. Her frembringer vi sammen de bedste indsatser på baggrund af de definerede rammer, mål, meninger og stemninger. Derfor arbejder vi også med, hvor der er flow og hvor der er modstand i processen.

NAVIGERING

Her søsætter vi. Er projektet, processen, produktet og eller personerne bag klar til at stå på egne ben nu? Måske er designeren kaptajn, måske pilot, dirigent, kontrollør, coach, rådgiver, opsamler, facilitator…måske en af rollerne, måske flere. Der skal navigeres på alle niveauer – og navigationen skal ske i overensstemmelse med det definerede.

Relations hexagon 

med vores relations hexagon sætter vi dig i fokus og forholder os til relationerne mellem dig og de 6 faktoror som spiller en rolle for arbejdet. Vi designer og formgiver den relation og viden du allerede har.

 

Dig & Perspektivet 

Tydelig relation mellem dig og perspektivet forbedre problemstillinger som XXX. Vi hjælper gerne med dette på forskellige måder: 
• Coaching 
• Kurser 

Dig & Teamet

Tydelig relation mellem dig og Teamet forbedre problemstillinger som XXX. Vi hjælper gerne med dette på forskellige måder: 
• Coaching 
• Kurser 

Dig & Kunden

Tydelig relation mellem dig og perspektivet forbedre problemstillinger som XXX. Vi hjælper gerne med dette på forskellige måder: 
• Coaching 
• Kurser 

Dig & Konceptet

Tydelig relation mellem dig og perspektivet forbedre problemstillinger som XXX. Vi hjælper gerne med dette på forskellige måder: 
• Coaching 
• Kurser 

Dig & Dig

Tydelig relation mellem dig og perspektivet forbedre problemstillinger som XXX. Vi hjælper gerne med dette på forskellige måder: 
• Coaching 
• Kurser 

Dig & Markedet

Tydelig relation mellem dig og perspektivet forbedre problemstillinger som XXX. Vi hjælper gerne med dette på forskellige måder: 
• Coaching 
• Kurser 

Relationsmodel 

io dfghdfh guj hgflkd hflk g drhg io dfghdfh guj hgflkd hflk g drhg io dfghdfh guj hgflkd hflk g drhg io dfghdfh guj hgflkd hflk g drhg io dfghdfh guj hgflkd hflk g drhg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helhedscirklen når hele vejen rundt.

lidt om helhedsmodellen og hvordan vi bruger den plus læs mere om det link jfdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiue

Mange siger at man skal starte md sit HVORFOR og det mener vi også, men hvad betyder det og hvad kommer så efter?

 

HVORFOR = Ledestjerne 

Stjernen, som du kan navigere efter, anker dig til og lade dig føre mod og med. Kunne være en person, en genstand, et fænomen eller forhold, du bruger som rettesnor eller vejledning for dine handlinger. 


HVEM = Lederskab

Lederskab er en proces, der starter inde i dig selv. Du må forstå dine egne styrker og begrænsninger, før du kan lede andre.

Lederskab er ikke kun en personlig egenskab, en medfødt evne eller en række konkrete værktøjer. Lederskab bygger på den dynamik og energi, som opstår i et socialt system.


HVAD = Ledertråde 

En ledetråd er et vejledende princip; gennemgående tema; mål der hjælper dig til at orientere sig, foretage valg - en rettesnor.

Den idé el. det princip, der binder en helheds enkeltdele sammen fx i et menneskes livsforløb el. en arbejdsproces.


HVORDAN = Lederstil

Måde at lede på som kendetegner dig som leder! Den rolle, som du indtager i for- hold til din funktion, dit ansvar og din position. 

egujhlwkiuejhw welhjg

2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorugho

Ressourcer

2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 

Synlighed

2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 

Rammer

2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 2epj ejji eoofoeirjg oeijgoeijg oeirgoeg goiegoi goi oeirgororioer orgeorughoeug erguherugeug  rguhaouo 

Struktur

Struktur er et sæt af logiske forhold mellem genstande, begreber og personer, Således, at strukturen kan forblive den samme, selv om genstandene, personerne eller begreberne skiftes ud.

keyboard_arrow_up