PARTNERSKAB

Sammen når vi længst!
Der er brug for, at vi sammen når langt.
Sammenhængkraft er ultimativ!
Her mestres kreativitet, kultur og kommunikation sat i samspil.
Foretagsomhed og innovation opnås.
At være del af …...

Ring til os på tlf. 3038 1830

 SAMMEN NÅR VI LÆNGST

V tror på, at vi er stærkest sammen. Det er vores grundfilosofi, at vi når længere og kan give større værdi, når vi arbejder sammen i strategiske alliancer, der synergetisk interagerer med hinanden. Det er en vigtig pointe, at vores partnere ser sig selv som en virksomhed, der er parat til forandringer og nye relationer i et sundt og innovativ miljø. Og som tror på, at fremtidens virksomhed skabes i dag gennem bæredygtigt lederskab. Dette partnerskab handler om at give og modtage for at nå længere. 

Vi lever og ånder for synkronisitet, og vi tror på sammenhæng.
Vi tror på, at vi er vores egen bedste kritiker, men for at være selvbevidste er det uvurderligt at have tætte partnere, som lige kan pudse os af i kanten – og dermed opnå gensidig gevinst. Læs mere om Designmejeriet, vores værdier og integritetspolitik. Vi byder dig/jer indenfor til. Der er altid en god kop kaffe på kanden. Vel mødt.

1) FLOWdesign Årsforløb for 3 af jeres medarbejdere

12 måneder, 12 temaer, 24 begivenheder. Et selvudviklingsforløb, hvor der i fællesskab opnås 
synergi samtidig med at den enkelte optimere egne livskår. Med 3 timer hveranden uge er det muligt at nå langt, højt og dybt. Der reflekteres, snakkes, deles, kreeres, opnås mindfulde stunder og tages udgangspunkt i, at livet har mere at byde på end hvad den enkelte til tider kommer til at "nøjes med". Nysgerrighed er nøglen. Et årsforløb med målet om at have set, hørt, prøvet og levet mere. I årsforløbet er det max trygt at tage næste skridt ud i selvudviklingens mangfoldigheder. Vi er der for den enkelte hver især! 

Vi sætter løbende hold i gang. Tilmeld 3 af virksomhedens medarbejdere.

2) Coaching klippekort

6 X 2,5 times klips coachingklippekort. Giv virksomhedens organisation gaven at blive coachet. Skab det rum, hvor udvikling er helt i centrum og det er rum til at få det til at give max mening.

Partnerskab er når 1 1 samles i 11.
Mirakler opstår når 1 + 1 giver 3.
At behandle sine partnere ens er at behandle dem forskelligt
 

Hvorfor partnerskab?  

Fordi vi ønsker at arbejde med noget, der i den grad giver mening! Ny tidsalder kalder. Nye samarbejdsformer må bringes til bevidsthed. Som menneskehed skal vi have kontakt til passion, næstekærlighed og bæredygtighed. Hver især at kunne ”være sig, ære sig og bære sig”. Samfundsmæssigt, erhvervsmæssigt og organisatorisk, privat og personligt må vi stå tættere sammen - stå i partnerskaber, så vi når længere hurtigst. Jamen har vi da travlt? 2030 er sat som året, hvor FN landene skal have opnået BETYDLIGE FORANDRINGER på verdensplan. Det gælder også dig og mig. Dem, jer og os!

Kontakt os for yderligere information

De 17 verdensmål

FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING BLEV VEDTAGET AF VERDENS STATS- OG REGERINGSLEDERE PÅ FN TOPMØDET I NEW YORK DEN 25. SEPTEMBER 2015. DET MARKEREDE EN HIDTIL USET AMBITIØS OG TRANSFORMATIV UDVIKLINGSDAGSORDEN. MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL 2030 SÆTTE OS KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENNESKER OG  PLANETEN, VI BOR PÅ.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, skal afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke partnerskaber.

Den nye dagsorden kræver en integreret indsats for at opnå holdbare udviklingsresultater.

Designmejeriets virke

’Fra Verdensmål til Hverdagsmål’ er en overordnede vision som mange i dansk erhvervsliv i disse år. I Designmejeriet designer vi fællesskaber og relationer på tværs. Vi arbejder med den private person, såvel som erhvervsvirkomheder, som ønsker udvikling gennem FLOW.  Vi afholder EVENTS på tværs af personlighed, faglighed, interesse og livsformål. Vi kalder på social bevidsthed, når vi udstiller værker i vores GALLERI for professionelle, amatører og skabende projekter. Vi ligger rammer til stort og små, når vi lejer LOKALER ud.
Vi skaber en fortælling om, at alle kan være med til at gøre en forskel – selv i en floffy global agenda som Verdensmålene – hvis vi står sammen og griber til handling lokalt.

Vi fokuserer her på mål 17 af de 17 Verdensmål: Partnerskab.

FLOWdesign - en del af visionen

At designe er at formgive, kreere, skabe, koncipere, forfatte, begå, opfinde, idegenere, opfinde….. Overført er det, at NOGEN skaber NOGET – oftest så det har bestemte, ønskede egenskaber. Når vi taler design bundet samme med flow, er det ud fra vores tilgang, at du kan udforme, udvikle, opbygge, formgive dit liv, så flow opstår. At du med bevidsthed og opmærksomhed kan tage endnu mere ansvar for dit livs indhold. At du med designtænkning, adfærdsdesign og designredskaber kan præge dit liv. Vi har sammensat vores egen designmodel til at guide vores handlinger og inspirere din.

Som vi siger i FLOW: "Sæt ressourcer og udfordringer i spil med følelsen af ”at det kører”, få ”mestringen til at toppe” samtidig med at din normale tids- og selvfornemmelse forandres, fordi ”tiden flyver” og ”du glemmer tid og sted”. Tilstanden, hvor du er helt ”opslugt” og  ”i nærvær med din aktivitet helt inde på lystavlen”. Flow balancerer mellem på den ene side udbrændthed – hvor der er for mange udfordringer i forhold til ressourcer – og på den anden side kedsomhed – hvor der er for få udfordringer i forhold til ressourcer.

Sammen kan vi gøre  FLOWkurven bredere og nå højere!

Designmejeriets grundidé og passion er bygget op om

 

KREATIVITET

Kreativitet er en menneskelig skaberkraft.  At være kreativ er at tænke eller handle på en måde modsat rutiner og vaner. Kreativitet handler om at kunne se nye sammenhænge.

KULTUR

Kultur er noget, vi er og har - og noget, vi “gør noget med” i samskabelse med hinanden. Den viser bagud mod identitet og fremad mod dannelse. Vi former vores liv gennem kulturen.

KOMMUNIKATION

Kommunikation handler om sammenhængs-kraft. At vi modtager - og at vi giver. 
I sin grundform er kommunikation at gøre fælles, at dele med nogen, at sætte ord og handling i spil.

Universel Samskab Partner (USP)

Der er brug for samskabelse!
Er du entreprenør, inventor, iværksætter, initiativtager....

Viden er blevet en let tilgængelig og overvældende rig ressource. Det, som kendetegner fremtidens succesfulde mennesker og organisationer, er derfor evnen til at udvælge og kombinere forskellige lag af viden.
For så at omsætte denne viden til nye forståelser, nye helheder og mål, nye projekter og produkter, nye services og nye processer må vi skabe sammen. Vi skal dele HELHEDEN. Og det kræver sin mand/kvinde - OG SIT STED. Designmejeriet er dette sted.
Vil du kunne sætte flow i spil, så synergi og sammenhængskraft opstår. For huset, for brugeren og for din business. 

I Designmejeriet-8660 bliver du og din business
UNIVERSEL SAMSKAB PARTNER (USP)

I får:
• Fast skilt ved Designmejeriets fordør
og på præsentationskilt på Pplads

• Eksponering på vores site
www.designmejeriet.dk med firmaprofil

• Omtale på aktuelle SOME

• Vores taknemlighed

• Ærefuldhed over at samskabe
et fællesskabs - og partnerskabsinitiativ  
 

I al ydmyghed takker vi jer for jeres position som SAMSKAB PARTNER med en af nedenstående pakker. Vi sender jer månedlig en regning på beløbet kr. 1.230 ekskl. moms og I modtager deri en bekræftelse på, at I har een af nedenstående valgte ydelse til gode hos os. Binding på løbende 3 måneder.

1) Lokaleleje

Designmejeriet har de skønneste lokaler. Unikke, personlige og kalder på givtige processer. Med dit Universel Partnerskab kan du for dit månedlige partnerskabsgebyr benytte Designmejeriets lokaler - mødelokalet og/eller værkstedet - til 1x 8 timers undervisningsdag mandag - søndag og 1x 3 timers foredrag. Uden forplejning. Du skal selv klargøre, oprydde og rengøre.

2) Fribilletter til events

Designmejeriet ligger rammer til de mest fantastiske events. Det kan være inspirationsaftner, teamforedrag, workshops og koncerter. Som Universal Samskab Partner får du  kan du vælge at få udleveret et 10 klips klippekort til hygge.dk's Tøsede Torsdage eller Maskuline Mandage. Eller du kan få et 5 klips klippekort til musikkoncerter eller temaforedrag inkl. en kop kaffe med kage. 

3) Fælles markedsføring

Designmejeriet har opbygget og opbygger til stadighed et stærkt netværk og en bred skare af følgere på SOME. Vi positionerer os bedre og bredere. Vær med til, at vi sammen gør helheden stærk.
• få dit navn og dit brand med
• få et arrangement annonceret månedlig
• lad dig interviewe og få det delt
• deltag i Designmejeriet kvartalslige partnermøde
dækkende forplejning på aftenen
 

Ring på 4019 1964

Partnerskab: National Vision Partner (NVP)

Danmark har brug for samspil i trivsels- og fællesskabsindsatsen. Det er tid til at hæve barren endnu en tand (måske flere), da vi danskere gerne vil trives, være lykkelige og være kontruktive. Vi er et visionært folk!. Vi har brug for at gøre en forskel og vi har brug for at gøre det sammen. Vi er for kloge til ikke at gøre det!
Hvordan maksimerer vi vores fælles mission om at være i trivsel på det helt store plan?

I Designmejeriet arbejder vi med en vision om 6 (tallet for kærlighed: næstekærlighed) partnerskabshuse i Danmark fordelt nationalt:
Nordjysk omkring Aalborg, Midtjysk i Skanderborg, Sydjysk omkring Aabenrå, Fyn omkring Odense, Sjælland omkring Roskilde og Storkøbenhavnsk.


Visionen er endnu en tanke, en drøm, et mål og et par stykker papir. Disse skal have fundament, finansiel grundlag, bygges op, stabiliseres og mest af alt gennemleve menneskelig dannelse.
Vi har i 8660 i gang med at konceptuere og gennemlever "proof of concept".

Hvordan spiller vi hinanden gode? Er du innovatør og samarbejdsspilspartner? Er du inventor og visionær? Vi er søgende og konstruktive.

VISIONÆRT partnerskab er ganske enkelt nødvendigt.

Lad din virksomhed allerede nu blive én af de nationale virksomheder, som er inventor med os om denne vision. 
 

Bliv Designmejeriets NATIONALE SAMSPIL PARTNER (NSP)

Ring på 4019 1964

 

Where the attention go - the energy flow!
Flow lever i alle elementer af livet - flere og flere er bevidste om det.
Vi deler vores passion med mange :-)
- Conny Ericon Andersen 

God forretning

af Mihaly Csikszentmihaly

Flow i hverdagen
- navigation mellem stress, kaos og kedsomhed

af Frans Ørsted Andersen & Nina Hanssen

Flow - The Psychology of Optimal Experience

af Mihaly Csikszentmihalyi

Positiv psykologi i ledelse 

af Pia Knærkegaard og Hanne Blomstrøm 

Positiv Psykologi i organisationen 

af Pia Lindkvist Knærkegaard og Hanne Blomstrøm 

VI HAR BRUG FOR JER!

keyboard_arrow_up