keyboard_arrow_down

Profilcoaching

Insights er primær partner for unisans.

I unisans benytter vi en række værktøjer udviklet af Insights, som er en af vores primære samarbejdspartnere.
Insights har udviklet effektive og værdsættende profilværktøjer til at måle præferencer og kompetencer blandt enkeltpersoner, teams og organisationer. Til implementering af analyser og resultater findes et væld af moduler konceptueret omkring profilværkøjerne – workshops, seminarer, mentorordninger, coaching og meget mere.  Profilværktøjet er valid forskningsbaseret materiale, international Best Practice og bygger på principper for accelereret læring. 

Andre der har haft glæde af Insight værktøjer: 
Aller Media, Chr. Hansen, COOP, Danmarks Radio, Danske Bank, DONG Energy, Grundfos, Lundbeck, Maersk Oil, Novo Nordisk, Oticon A/S og Post Danmark.

 

Videnskabelige teorier i unisans

I almen dagligdagsbrug af ordet teori kan der være tale om et gæt eller en hypotese modsat en videnskabelig teori, som er logisk funderet. Hos os i unisans fremsætter vi hypnoser - der er en foreløbig, ikke-bevist antagelse eller en foreslået forklaring på et fænomen, som kan danne grundlag for efterprøvelse -  og kommer med kvalificerede gæt, men mest logisk for os er at spørge ind.
Vi stiller – lig andre - som krav til en videnskabelig teori, at dens præmisser er fastlagt og beskrevet. Teorierne vil oftest være en del af et veletableret paradigme, der forklarer de fleste observationer. Vores virke i unisans baseres på bevidsthed om og indsigt i det paradigme, det hele mennesker tager afsæt i.

Udvikling af nye teorier

Livet gennemlever paradigmeskift, hvor mere eller mindre grundlæggende antagelser kræver fornyet anskuelser. Dette vil almindeligvis resultere i at en række teorier forkastes fuldstændigt, og en helt ny type af teorier opstår. Samfundsforandringer kan medføre nye teorier i samfundsvidenskaberne.
En videnskabelig teori repræsenterer altså hverken et gæt eller en urokkelig sandhed. Den er derimod til stadighed den model, der bedst beskriver de observationer, der gøres. I unisans sætter vi innovationen i spil med samklang af sansebevidsthed og målet om ansvarlig livskvalitet.

 

Personprofil Discovery Præference

Navigater

 

lederskab model

full circle

 

teamudvikling

salgseffiktivitet

 

insights

Personprofil Discovery Præference

Insights discovery 

Forstå dig selv og dine omgivelser

Opnå dybdegående indsigt i dine egne og dine kollegers præferencer og handlingsmønstre. Du vil blive bedre til at skabe stærke og effektive bånd til andre mennesker og samtidigt forbedre din evne til at forstå og tilpasse dig hverdagens mange udfordringer...

Insights Discovery Personprofil kan hjælpe dig med at:

 • Forstå dig selv og dine reaktioner
 • Udvikle dine samarbejdsevner
 • Forbedre dine kommunikative kompetence
 • Skabe bedre personlige og professionelle relationer


Sådan fungerer profilen
Discovery anvender en enkel og tilgængelig firefarve-model til at forstå det enkelte menneskes individuelle præferencer. Vi måler disse præferencer på baggrund af svar indtastet i en kort online-evaluator. Ud af denne kommer der bl.a. 20-siders personprofil. Personprofilen identificerer de personlige styrker og egenskaber, som den enkelte kan drage fordel af at udvikle.

Teorien bag personprofilanalysen bygger på den schweiziske psykolog Carl Gustav Jungs forskning. For at sikre et præcist og horisontudvidende analyseværktøj, arbejdes der hele tiden på at finjustere og optimere analyserne. 

Ubegrænsede muligheder
Personprofilen hjælper dig med at afdække, hvem du er, og hvordan du interagerer med andre. Dette er dog kun en forsmag på den indsigt, du kan opnå ved hjælp af en Discovery personprofilanalyse. Anvendelsesmulighederne for personprofilen er ubegrænsede, og du vil opleve at denne indsigt gør det muligt for dig at se tingene fra vinkler, du tidligere slet ikke var opmærksom på eksisterede. Fra individuel coaching til team-udvikling, fra salgsoptimering til lederudvikling.

 

Insights Discovery Personprofil

Hos unisans arbejder vi med Insights Discovery Personprofil som består af rådgivning, konstruktive handlingsanvisninger og opfordringer til hvordan respondenten kan effektivisere og udvikle sine personlige

Der arbejdes med:

Styrker
Svagheder
Kommunikative vaner
Blinde pletter
Udviklingsområder
Værdi for teamet
Måder at lede på
Måder at blive ledet
Salgskompetencer i 6 faser
Mål og handlingsplaner
 

Hvorfor skal kunderne vælge Insights Discovery Personprofil?

Insights Discovery Personprofil analyserer og kortlægger profilmodtagerens personlige præferencer og adfærd. Mange førende virksomheder verden over anvender Insights Personprofil som en grundsten i både enkelt stående og længerevarende udviklingsprocesser for såvel individer, teams som organisationer. 

Når valget falder på Insights Personprofil så skyldes det primært, at:

Discovery Personprofil er særdeles let at forstå, hurtig at udfylde og nem at integrere i forskellige arbejdsprocesser.
Discovery Personprofil respekterer, integrerer og belyser at respondenten som menneske befinder sig i konstant udvikling.
Discovery Personprofil indfører et anerkendende, gensidigt engagerende og farverigt sprog i respondentgruppen, som bliver i stand til løse samarbejdsmæssige problemer før de vokser sig store.
Discovery Personprofil giver motivation til personlig udvikling i kraft af værdsættende og konstruktive råd.
Discovery Personprofil helt tydeligt påpeger hvor der findes særlige udviklingsområder i et team, men også hvad teamets særlige styrker er.
Discovery Personprofil effektiviserer den enkeltes præstation, og dermed teamets samlede performance, samt organisationens resultater.

 

(fra en anden tekst i bunden -

Personprofilsværktøjer-  Insights Discorvery personprofil
Personprofilen og kortlægger profilmodtagerens personlige præferencer og adfærd samt identificerer jeres styrker og energier som ledere.. Flere og flere virksomheder og institutioner anvender Insights Personprofil som en grundsten i både enkeltstående og længerevarende udvikling af blandt andet menneskelig trivselsbevidsthed f.eks. i kultur-, miljø- og adfærdssammenhænge for både individer, teams, institutioner og organisationer.)

Insights Navigator

Kortlæg din udviklingsrejse

Opnå en dybere forståelse for, hvordan du, dit team eller hele din organisation præsterer i forhold til virksomhedens vigtigste målsætninger. Lær at genkende styrker og få svar på svært målbare spørgsmål...

Benyt Navigator hvis du ønsker at:

 • Måle dine styrker samt hvor relevante, de er for dine arbejdsopgaver
 • Udvikle og fokusere på de vigtigste kompetencer for dine opgaver
 • Vide hvordan andre oplever, at du udfylder din jobbeskrivelse
 • Opnå klar forståelse for teamets styrker og udfordringer


Sådan fungerer Navigator
Navigator er et effektivt udviklingsværktøj til at måle egenskaber og kompetencer i forhold til virksomhedens vigtigste målsætninger. Navigator kan anvendes til at udpege og måle såvel individets som teamets eller hele organisationens udvikling over tid. Den kan fungere som et kompas og hjælpe dig med at definere, hvor du er, hvor du skal hen, og hvad du skal gøre for at nå dine mål.

Baseret på respondenters feedback via en online evaluator udarbejdes en udtømmende profil, der vurderer kompetence- og udviklingsområder. Med henblik på at forbedre team-, salgs- eller ledelseseffektiviteten kan du enten vælge at få udarbejdet en Navigator, der er skræddersyet til netop din virksomheds vigtigste succesfaktorer, eller du kan vælge mellem en bred vifte af standardiserede profiler. 

Navigator giver dig mulighed for:

 • Jævnligt at følge op på fremskridt hos både individer og teams.
 • At afdække specifikke områder, der gennem en målrettet indsats kan optimeres og løfte såvel individers som hele teamets effektivitet.

Insights Navigator  understøtter en vedvarende og positiv forandringsproces for både individer, teams og organisationer.

Insight lederskabsprofil

Insights' lederskabsprofil - kompetencemåling i 360 grader.

Insights Discovery Personprofil udgør en stærk og meget udbytterig rapport på 36 sider med analyser, overblik og unikke kommentarer til dine lederskabskompetencer.

Hvad bidrager Insights Transformationel Leadership Profilen med:

 • Lederskabsprofilen måler styrker i dit lederskab
 • Lederskabsprofilen måler svagheder i dit lederskab
 • Lederskabsprofilen kortlægger de vigtigste af dine overvurderede lederskabsområder
 • Lederskabsprofilen kortlægger de vigtigste af dine undervurderede lederskabsområder
 • Lederskabsprofilen scorer dig på 8 dimensioner og 40 lederskabsfacetter i forhold til både effektivitet og relevans
 • Lederskabsprofilen integrerer vurderinger fra hhv. dig selv, dine medarbejdere, kolleger og ledere - dvs. dine respondenter
 • Lederskabsprofilen giver dig specifik feedback fra dine omgivelser - konkret feedback på dine præstationer

Effektfuld lederudvikling

Insights' Lederskabsprofil zoomer ind på 40 facetter af excellent lederskab, dvs. områder som er afgørende for at man fungerer optimalt som leder. Lederskabsprofilen udgør det perfekte afsæt til en workshoprække eller et lederudviklingsprogram, hvor der bliver fokuseret på netop de  ledelseskompetencer I ønsker at udvikle, de værdier I ønsker at styrke og de strategier I ønsker fulgt op med handling. Vi lægger spørgsmål ind i profilen, spørgsmål som er udvalgt sammen med jer, således at profilen og det tilhørende programindhold passer til jeres udviklingsbehov.

 

(fra anden tekst bunden af siden - 

Lederudviklingsprofil – Insights lederskabsprofil
Insights' Lederskabsprofil zoomer ind på 40 facetter af godt lederskab, dvs. områder som er afgørende for, at kunne fungerer optimalt som leder. Lederskabsprofilen udgør det perfekte afsæt til en workshoprække eller et lederudviklingsprogram, hvor der bliver fokuseret på netop de ledelseskompetencer I ønsker at udvikle og de værdier I ønsker at styrke. Vi lægger spørgsmål ind i profilen, spørgsmål som er udvalgt sammen med jer, således at profilen og det tilhørende programindhold passer til jeres udviklingsbehov.)

Insights Full Circle

Full Circle er både en profil, et program og et målingssystem...

En rapport på 37 sider om præferencer og kompetencer - Insights Full Circle profilen

Insights® Full Circle er et fantastisk evalueringsværktøj, som måler på både præferencer og udvalgte kompetencer. Den foreligger på dansk og udgør et perfekt næste skridt i forhold til Insights Discovery® Personprofil. Insights® Full Circle sætter læringen i perspektiv, og giver den enkelte deltager dybere
selvindsigt og flere supplerende organisationsbaserede handlingsanvisninger til at effektivisere dagligdagen og skabe et godt arbejdsmiljø.

Insights Full Circle lægger op til at der skabes motiverede, sunde og frem for alt effektive ledere og teams, som har respekt for hinandens individualitet, og som kan se potentialet i medarbejdernes forskellighed.
Profilen baserer sig på 360 graders interview med feedback fra 2 til 12 deltagere pr. person.

Insights® Full Circle danner i sammenhæng med Insights Discovery® Personprofilsystem et formidabelt grundlag for konstruktive dialoger såvel på tomandshånd som i grupper, samt for lederskabsudvikling hos den enkelte.

Hvem er Full Circle relevant for?

Ethvert team der har mod på at udvikle sig vil reelt være egnede til at deltage på en Full Circle workshop. Der behøves ikke at være mere end 6 personer i teamet førend udbyttet virkeligt er stort. Hver person definerer hvem det er, der skal respondere på hinandens Full Circle profiler. Det optimale er at deltagerne responderer på hinanden, samt at de ligeledes modtager feedback for parter uden for teamet.

Insight teamudvikling 

Effektiv Teamudvikling med Insights

Teamudvikling med udgangspunkt i jeres teams behov
Insights' tilgang til teamudvikling tager først og fremmest udgangspunkt i det specifikke teams unikke styrker, svagheder og udfordringer.

erudvikling.

 

(teksten fra bunden af side:

Teamudvikling- Insights teamudvikling med udgangspunkt i jeres teams behov
Insights' tilgang til teamudvikling tager først og fremmest udgangspunkt i det specifikke teams unikke styrker, svagheder og udfordringer. Et team kan f.eks. være en ledelsesgruppe en medarbejdergruppe, en blanding heraf eller en helt fjerde sammensætning. Teamudviklingen vil typisk foregå i som seminar/ workshop på en de lokationer som unisansstiller til rådighed. Alternativt kan arrangementet finde sted på en særlig udvalgt lokation. Hver teamdeltager får lavet en Insights Discorvery Profil inden arrangementet. Viden om sin egen personprofil kan hver enkelt deltager medbringe på seminaret.

Supervision
Rådgivning
Systemiske processer der sætter fokus på helheden og styrker trivslen, f.eks. i form af motiverende samtaler)

Insight salgseffektivitets 

Insights Salgseffektivitetsprofil - 360 grades måling på 24 faser i salget

Insights salgsudviklingskurser fokuserer på at virksomheder og salgsafdelinger effektiviserer deres salgskompetencer. Ovenstående salgseffektivitetsprofil kan anvendes i salgsudviklingen, men er ikke en nødvendighed for at komme i gang med optimeringen af jeres salg.

Hvad bidrager salgsprofilen med:

 • At sælgerne bliver i stand til at handle effektivt under hensynstagen til virksomhedens bedste, og ud fra en forståelse for kundens præferencer og behov.
 • At sælgerteamets personlighedsmæssige sammensætning bringes frem i åbenhed, samt at den enkelte sælgers særegne bidrag til salgssucces tydeliggøres.
 • At salgsteamet opnår større indsigt i deres egen kommunikationsform, samarbejdsevner og individuelle salgsstile.
 • At den enkelte sælger via nye synsvinkler, øvelser og værktøjer inspireres til at præstere bedre individuelt, teammæssigt og på organisationsplan.

Deltagende observationsstudier

Gennem (blandt andet)deltagende observation afdækker vi kundens aktuelle behov, for heraf at produktudvikle og se potentielle implementeringsmuligheder.

keyboard_arrow_up