Teorier

Flow er et centralt begreb i den positive psykologi, men bruges bredt i mange sammen-hænge. Skaberen af flow-teorien ungarske psykologiprofessor Mihalyi Csikszentmihalyi og mange andre forskere tillægger optimale udviklings- og læringsmiljøer flow-oplevelser. Flow minder meget om indre motivation – begge er knyttet tæt til en stor interesse og et dybt engagement. Flowdesign tager afsæt i flere velansete teorier. Vi arbejder på tværs og designer situationsbestemt. Med dyb substans kan vi lade flow opstå i teorierne.

 

MANGE TEORIER GIVER STOR VIDEN:

 

60000 

tanker i døgnet

 

8

teorier

100

% læringsmulighed 

 

32

år at samle ind

 

100

Milliarder neuroner

 

Vi har samlet nogle af de teorier der fundamentale for os:

 


Adfærdsdesign

Adfærdsdesign handler om at bruge viden fra felterne psykologi, sociologi og antropologi til at påvirke den kontekst (rammesætning), vi mennesker lever i og træffer beslutninger på grundlag af. Når konteksten ændres, ændres adfærden.
For os i Designmejeriet er adfærdsdesign nutidens viden, visdom og bevidsthed om adfærdspsykologi bragt i spil i en nytidsform. Teorier bragt til handlingsgrundlag, gjort formbart -og dermed antage et selv-drevet design i den ene

Grundlæggende principper 
At bevidstgøre
At tage min magt hjem til mig - empowerment
At "gøre mere af det, der driver mig - og jeg er god til"-fokus
At overskrive uhensigtsmæssige vaner med nye, der skaber trivsel i livet
At skabe håb og tro på at forandring er mulig - og udvikling en naturlig ressource i mig
At motivere til ejerskab og personlig lederskab
At finde frem til det enkelte menneskes kernekompetencer
At imødekomme modstand og finde ressourcer i den
At lære at udøve de nye færdigheder


NLP - Neuro Lingvistisk Programmering 

Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet.

Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser - som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser.

NLP giver mulighed for:

• at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. 
• at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.
• at lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater og få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig.


Positiv psykologi

Er glasset halvt tomt eller er det havlt fuldt?

Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske undersøgelser. Forskningsområdet, som primært omhandler trivsel (eng. well-being) kan inddeles i:

1) positive tilstande (kaldet positive emotioner), 
2) positive træk (kaldet engagement), 
3) positive relationer og 
4) positive fællesskaber (kaldet mening). 
Hertil kommer studiet af 
5) optimal menneskelig funktion.


En rejse gennem U'et

Verden over har mange mennesker taget imod Teori U med stor interesse og entusiasme.  Den tysk-amerikanske forsker Otto Scharmer fra MIT – Massachusetts Institute of Technology – er manden bag Teori U og sociale teknologi for transformativ forandring og innovation. Otto Scharmer finder, at verden kalder på nye indsigter og veje til at løse de massive problemer, kloden står overfor. Hans svar er en rejse ned gennem U’et  - en rejse, hvor mennesket på vejen slipper de gamle måder at erfare, se og mærke på og hermed bliver i stand til at nå det kreative frirum, Otto Scharmer har døbt presensing. 

Presensing – sammensat af ordene presence og sensing – er stedet, en tilstand, hvorfra mennesker med åbent sind, åbent hjerte og åben vilje kan skabe de rette løsninger på fremtidens udfordringer. 


 

Konstruktivistisk vejledning

Konstruktivistisk vejledning tager udgangspunkt i, at vores opfattelse af virkeligheden er subjektiv og grunder i vores egen eksistens. Praksis reflekterer konsulenthusets basale tilgang til analyser. Den konstruvistiske vejledning er sammen med Den værdsættende samtale og Coaching grundlæggende i vores dialog og samtale-familie.

Konstruktivistisk vejledning bygger på den opfattelse, at mennesket ud fra sin sansning, viden og erkendelse konstruerer en individuel fortolkning af virkeligheden, der kan give mening med tilværelsen

 


Mindfulness

Du kan opleve det i et nys, under en løbetur, i en særligt udfordrende problemløsning, i god sex, i samtalen, på løjperne. det er flow, det er dejligt, det er ren nydelse. du er ét med oplevelsen, der er ingen forstyrrelser, der er stille. der er ikke noget ydre eller indre, ikke noget rigtigt eller forkert.
Mindfulness er at være fuldt tilstede i netop dette øjeblik. at være til stede med alle dine sanser vågne, i balance med kroppen, med sindet fyldt af opmærksomhed på det, du laver lige netop nu, uden at bedømme det.

Opnå selvindsigt og nærværd ved at:
• finde ind til din kerne og handle med større selvindsigt, gennemslagskraft og autenticitet 
• tage kontrol over dit eget liv, være mindre stresset og styret af omgivelsernes krav 
• opnå større frihed, tilfredshed, glæde og effektivitet i dagligdagen 

keyboard_arrow_up