KONCEPTdesigner ®

- helhed og sammenhæng for dig som er ejerleder (EL)

Interessere du dig også for. 

xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

En nutidig uddannelse til fremtidens medarbejder og ledere. 

Hvorfor har vi denne uddannelse

Viden er blevet en let tilgængelig og overvældende rig ressource.

Det, som kendetegner fremtidens succesfulde mennesker og organisationer er derfor evnen til at udvælge og kombinere forskellige lag af viden, og derefter omsætte den til nye forståelser, nye helheder, nye projekter og produkter, nye services og nye processer. Vi skal kende både hvorfor’et, hvem’et, hvad’ene og hvordan’ene. Med andre ord KONCEPTER. Der er brug for en ny type medarbejder og autentisk lederskab, der bidrager til kreativitet, hittepåsomhed, drive, entusiasme og virkelyst. Der er brug for KONCEPTdesign. Entreprenørskab, lederskab, følgeskab og helhed.

Nu har vi sagt at du skal vide hvorfor'et, hvem'et, hvad'ene og hvordan'ene så det skal vi selvfølgelig også:

Jeg havde svært ved at opsætte siden optimalt, informationsrig og samtidig æstetisk idntil det gik op for mig at jeg selvfølgelig skulle arbejde med vores 4 koncept ord (HV-ordene) så opstod flow. 

HVAD 

 • hvad koster det 

 • hvad vil vi gerne lære fra os 

 • hvad får du med

HVORDAN

 • hvordan er strukturen 

 • hvordan tilmelder jeg mig

 • hvordan kontakter jeg jer

 • hvordan høre jeg mere

Hvorofr giver uddannelsen dig og din virksomhed udbytte

Uddannelsens formål er at flytte din konceptdesigntænkning indenfor:

 • check xxxxx - giver bedre flow 
 • check xxxxxx - giver større overblik
 • check xxx - øget trivsel 
 • check xxx- mere selvledelse  • bedre samarbejde og dermed optimale forhold for at blomstre og vækste.
 • check xxxx- øget produktivitet
 • check xxxx- øget innovation

 

Til fremtidsorienterede offentlige og private virksomheder og organisationer, der ønsker medarbejdere, der tager deres entusiasme, deres viden og deres hittepåsomhed med på arbejde.

 • Proaktive ledere og medarbejdere, der forstår og  understøtter de forskellige processer i et projekt.
 • Ledere og medarbejdere, der kender deres egne og deres kollegers præferencer, kompetencer og styr ker, og som bruger denne viden aktivt i hverdagen. 
 • Innovative ledere og medarbejdere, som tør tænke  nyt og afprøve ideer, og som elsker at gøre det.
 • Medarbejdere med evnen til at forstå, skelne og  veksle mellem lederskab, følgeskab og medarbej derskab. 
 •  Indsigten i, og forståelsen for egne og andres  præferencer, kompetencer og styrker, samt evnen  til at kommunikere sine styrker og svagheder til  andre på konstruktiv vis.
 • Evnen til at bringe alt det ovenstående i spil med   ens viden om, hvordan man ”spiller hinanden gode”  i samarbejdsrelationer, både på medarbejderens   eget niveau, det horisontale, og imellem niveau-  erne, det vertikale, altså samarbejdsrelationerne   mellem ledere og medarbejdere.

Vi gør hvert forløb individuelt aktuelt 

men er du ikke 

Ejerleder          Iværksætter          Konceptbossen          medarbejder med entreprenørskab 

så vil vi anbefale at du kigger på den anden uddannelse, - KULTURdesign eller vores designydelser Forretningsdesign eller organisationsdesign: Eller besøg vores side hvor vi har opdelt vores ydelser efter din stilling:

citat af conny hvor man mærker hendes passion

om conny 

iuid iudoyd ygo owedhguoygf uoog owyego iuid iudoyd ygo owedhguoygf uoog owyego iuid iudoyd ygo owedhguoygf uoog owyego iuid iudoyd ygo owedhguoygf uoog owyego iuid iudoyd ygo owedhguoygf uoog owyego iuid iudoyd ygo owedhguoygf uoog owyego

læs mere om 

00

prisen for alt 

00

gange/dage/moduler 

00

sider dokument 

medfølger power point pressentation om forløbet (eller andet)

00

opgaver/øvelser

00

Samlet timer 

(eks.) 3 dage x 6 timer

Uddannelsesmål:

Konceptmageruddannelsen er designet til at uddanne nøglemedarbejdere og specialister i virksomheder og offentlige organisationer i:

• At kende, og kunne håndtere sig selv, og sit   professionelle arbejdsliv, med udgangspunkt i  egne præferencer, kompetencer og styrker.
• At kunne veksle mellem lederskab, medarbejder skab og følgeskab, og dermed tage ejerskab på sit  professionelle virke.
• At kunne deltage kvalificeret i, og være en ”driver”   for konceptudviklings-processer på medarbejderni veau.
• At kunne anvende konceptudviklings- og design værktøjer selvstændigt i projektarbejde og opgave løsninger.

Mestringsmål

Konceptmageren vil kunne:

• Skabe konceptuelle løsninger på ideer og udfor dringer i samarbejde med andre.
• Mestre konkrete metoder og værktøjer til koncept-  udvikling, innovation og design.
• Skabe gode samarbejdsrelationer både horisontalt   og vertikalt.
• Anvende egne og andres præferencer, kompeten cer og styrker til at skabe bedre resultater på eget  niveau. • Forstå samspillet mellem de 3 kompleksitetsni veauer og kunne agere hensigtsmæssigt i forhold  dertil.
• Udnytte sit innovationstalent gennem brugen af  humor, skabelse af nye tankemønstre, og formule-  ringen af paradigmeskiftende spørgsmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi designer et forløb med udgangspunkt i vores Konceptmodel/helhedscirkel

lidt om helhedsmodellen og hvordan vi bruger den plus læs mere om det link jfdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiue fdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiuefdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiuefdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiue

(brug egen visuelt billede for det)

For at arbejde med forretningsudvikling og lederskabsudviklig starter det med personlig udvikling 

ep weiuhfiu wfgwoefi iweg uweg weyg ouyw woeyf gouwyef owe gep weiuhfiu wfgwoefi iweg uweg weyg ouyw woeyf gouwyef owe gep weiuhfiu wfgwoefi iweg uweg weyg ouyw woeyf gouwyef owe gep weiuhfiu wfgwoefi iweg uweg weyg ouyw woeyf gouwyef owe g

(brug egen visuelt billede for det)

vi vil derfor komme til at arbejde med mange personlighedsprofiler/modeller

ep weiuhfiu wfgwoefi iweg uweg weyg ouyw woeyf gouwyef owe gep weiuhfiu wfgwoefi iweg uweg weyg ouyw woeyf gouwyef owe gep weiuhfiu wfgwoefi iweg uweg weyg ouyw woeyf gouwyef owe gep weiuhfiu wfgwoefi iweg uweg weyg ouyw woeyf gouwyef owe g

Hvad får du med hjem 

Udover masser af viden ;) vil du få uddelt alt presenteret på uddannelsen. 

du kan allerede nu downloade noget 

file_download Download dokument

Se denne side for at se hvad du eller kan downloade

Modul 1

(24 undervisningstimer)


Insights Discovery profil Deltagernes præferencer afdækkes gennem en Insights Discovery profil, og den nye viden bliver aktiveret via praktiske øvelser i samarbejde, kommunikation og konceptudvikling
Kompetencekortlægning Deltagerne lærer at kortlægge både deres egne og deres kollegers kompetencer, og øver sig i at anvende deres viden via de opgaver de løser på modulet.
Konceptudviklingsmodel 1 Deltagerne lærer at anvende en grundlæggende konceptudviklings-model gennem praktisk opgave.
Kreative mellemrum - hvor kunstgreb anvendes for at frigøre ideer og kreative indfald.
Praktiske opgaver - med feedback og refleksion, hvor deltagerne kan anvende deres foretrukne læringsstile og høste erfaringer gennem refleksiv praksis.
Hjemmeopgaver - som sikrer forankring af læring og forbereder næste moduls temaer 
 

Modul 2

(24 undervisningstimer)

Repetition - gennem praksisopgaver og refleksion over daglig praksis i egen organisation.
Styrkekortlægning - gennem samspil mellem gruppeøvelser og individuel proces.
Konceptudviklingsmodel 2 Deltagerne lærer at anvende en ny konceptudviklingsmodel gennem praktisk opgave, og sætter den i forhold til egen daglig praksis.
Det skabende mellemrum - hvor en række kunstgreb anvendes for at frigøre innovation og kreativitet.
Opgaver Komplekse praktiske konceptudviklingsopgaver med feedback og refleksion, hvor deltagerne kan høste vigtige erfaringer gennem refleksiv praksis.
Hjemmeopgaver - som sikrer forankring af læring i egen daglig kontekst.

Modul 3

(24 undervisningstimer)

Repetition og opsamling - på hjemmeopgaver og læringsprocessen hidtil.
Konceptudviklingsmodel 3 Avanceret model.
Kreative mellemrum Højt niveau.
Afsluttende opgave Reel kompleks konceptudviklingsopgave givet af ekstern opdragsgiver, som fungerer som afslutningsprojekt. Her anvendes og bedømmes al den læring, og den kompetenceudvikling, som er forekommet i løbet af uddannelsen, og der gives individuel feedback på hver enkelt studerendes præstation, som overleveres både i mundtlig og skriftlig form, som en del af uddannelsesbeviset.
Opsamling, evaluering og reception 
 

Modul 4 

(24 undervisningstimer)

Insights Discovery profil Deltagernes præferencer afdækkes gennem en Insights Discovery profil, og den nye viden bliver aktiveret via praktiske øvelser i samarbejde, kommunikation og konceptudvikling
Kompetencekortlægning Deltagerne lærer at kortlægge både deres egne og deres kollegers kompetencer, og øver sig i at anvende deres viden via de opgaver de løser på modulet.
Konceptudviklingsmodel 1 Deltagerne lærer at anvende en grundlæggende konceptudviklings-model gennem praktisk opgave.
Kreative mellemrum - hvor kunstgreb anvendes for at frigøre ideer og kreative indfald.
Praktiske opgaver - med feedback og refleksion, hvor deltagerne kan anvende deres foretrukne læringsstile og høste erfaringer gennem refleksiv praksis.
Hjemmeopgaver - som sikrer forankring af læring og forbereder næste moduls temaer 

Modul 5

(24 undervisningstimer)

Repetition - gennem praksisopgaver og refleksion over daglig praksis i egen organisation.
Styrkekortlægning - gennem samspil mellem gruppeøvelser og individuel proces.
Konceptudviklingsmodel 2 Deltagerne lærer at anvende en ny konceptudviklingsmodel gennem praktisk opgave, og sætter den i forhold til egen daglig praksis.
Det skabende mellemrum - hvor en række kunstgreb anvendes for at frigøre innovation og kreativitet.
Opgaver Komplekse praktiske konceptudviklingsopgaver med feedback og refleksion, hvor deltagerne kan høste vigtige erfaringer gennem refleksiv praksis.
Hjemmeopgaver - som sikrer forankring af læring i egen daglig kontekst.

 

Modul 6 

(24 undervisningstimer)

Repetition og opsamling - på hjemmeopgaver og læringsprocessen hidtil.
Konceptudviklingsmodel 3 Avanceret model.
Kreative mellemrum Højt niveau.
Afsluttende opgave Reel kompleks konceptudviklingsopgave givet af ekstern opdragsgiver, som fungerer som afslutningsprojekt. Her anvendes og bedømmes al den læring, og den kompetenceudvikling, som er forekommet i løbet af uddannelsen, og der gives individuel feedback på hver enkelt studerendes præstation, som overleveres både i mundtlig og skriftlig form, som en del af uddannelsesbeviset.
Opsamling, evaluering og reception

Læs mere om hele strukturen her

Hvordan tilmelder du dig?

Kunne du godt tænke dig at tilmelde dig så skal du blot trykke her sp kommer du til tilmeldingsformularen. 

Tilmelding

 

Hvordan kontakter du os

få os til at kontakte dig 

(mail formular)

eller kontakt os på 

70241620 eller info@designmejeriet.dk

Hvordan høre jeg mere

er du kommet hertil og vil gerne vide mere 

(så er det da godt gået ;)) så kan du enten kontakte os på 70241620 eller info@designmejeriet.dk

eller du kan læse vores undersider og lære mere:

Koncept model

Konceptmodellen er vores grundmodel

Conny

hele strukturen

tilmelding

download

Pensum 

(på siden skal være oversigt med de opgaver de skal lave så de altis kan se det der)

fundament

værktøjer

keyboard_arrow_up