UP NEXT handler også om et sundt liv med fokus på trivsel

Vi tror på, at vi som mennesker bedst udfolder vores potentiale, vokser og trives, når vi vises tillid, gives ansvar og får tildelt handlerum.

Det modsatte ser vi alt for ofte, når der arbejdes med forandring og udvikling, hvor der er fokus på system, modstand og effektivitet. Derfor udfordrer vi status quo her – til i stedet for at bevidstgøre og ændre uhensigtsmæssige vaner og finde ressourcerne heri.

Måden, vi arbejder på, er at lære andre at sætte alle sanser i spil, så deres kunder, brugere og borgere oplever en højere kvalitet og værdi i det leverede. Det sker gennem dannelsesforløb og kurser samt tværfaglige projekter og processer med fokus på kultur og faglige virkeligheder.

I UP NEXT skaber vi de optimale rammer for et sundt liv, med fokus på trivsel.
Vi arbejder med udvikling og miljø ud fra pædagogiske, filosofiske og sociologiske tilgange. Vi sætter fokus, på den måde vi organiserer os, den mad vi indtager, rammerne vi fysisk bevæger os i og motiverer til medskabende aktiviteter. Vi giver trivsel den bevidsthed den bør have. 

Hvorfor gør vi det? 
Som mennesker er vi udrustet med en enestående hjerne, der giver plads for fantasi, humor, drømme, planlægning og logisk og associerende tænkning. Vi er blevet skabt med en enestående evne til at skabe kontakt og relation til andre mennesker, der kan give anledning for unikke samarbejder.
Vi er fra naturens side udstyret med evnen til at tilpasse omskiftelige omgivelser og forhold. Vores intuition, sanselighed og evne til at imødekommes af oplevelser vidner det menneskelige potentiale vi som mennesker har mulighed for at sættes i spil.     

Vores kunderelationer 
UP NEXT består af en række engagerede og erfarne konsulenter, sansecoaches og helsedesignere. På forskellige måder sætter de gang i tværfaglige projekter i samarbejde med personale og ledelse på sygehuse, i daginstitutioner og i erhverslivet – med andre ord de steder hvor mennesker arbejder med andre mennesker. Vores konsulenter tilgår jeres praksis og dagligdag med friske øjne, og med input til forandringer og nye rutiner, der kan skabe trivsel og arbejdsglæde – ofte kan selv små forandringer medføre store bevægelser i dagligdagen. 

UP NEXT sætter fokus på det hele menneske. Mennesket med inddragelse af alle sine sanser i alle situationer af livet. HELSEdesign skaber øget bevidsthed blandt sine kunder, så de imødekommer deres evner til at skabe personligt velvære, gode relationer, arbejde og tryghed for sig selv og andre. 

Oplevelser, innovation, inddragelse og sansebevidsthed er kernen i vores arbejde med mennesker og organisationer.  Vores tankesæt er inspireret af C. G. Jung, positiv psykologi, action learning, accelereret læring og en anerkendende tilgang til mennesker.

Velkommen til UP NEXT!

Mulighederne er mange

Vi arbejder med sundhedsfremme gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne, merværdi og sunde medarbejdere.

For at planlægge den mest effektive indsats, skal sundhedsmæssige problemer afdækkes gennem et møde med vores konsulenter. Den færdige plan bliver et sundhedsprogram, der kan indeholde alt lige fra en omfattende sundhedspolitik, til foredrag eller seminarer.

Vores rådgivning er for alle typer af virksomheder, og kan benyttes
uden forudgående kendskab til sansebevidsthed og sundhed.

Helsedesign i erhvervssektoren

En arbejdsplads der handler om mennesker. Den sanselige arbejdsplads er æstetik, nærende mad og helsefremmende personalegoder. Den sanselige arbejdsplads er stedet, hvor strategi, sundhed, samarbejde og stemning er integreret i en effektiv arbejdsdag, med menneskelige kompetencer og bevidsthed i fokus. 

Vores tilgang til arbejdet med jeres virksomhed er, at synliggøre den enkeltes rolle, position og intention omkring trivsel og helse. Vi faciliterer og konsulterer ud fra de erfaringer, vi selv har gjort os. For at planlægge den mest effektive indsats, skal sundhedsmæssige problemer afdækkes gennem et møde med vores konsulenter.

Sammen med jer laver vi et sundhedsfremmende program, der kan indeholde alt lige fra en omfattende sundhedspolitik, foredrag, seminarer, publikationer f.eks. i form af en drejebog og oplevelsesdesignede rum, hvor æstetik og sanselighed er i højsæde. Et optimalt arbejdsmiljø er et miljø, hvor alle valg træffes bevidst.

Den sanselige arbejdsplads i erhvervssektoren

Erhvervssektoren omhandler både de offentlige og private virksomheder. 
Når HELSEdesign arbejder med erhvervssektoren, handler det om, hvordan disse virksomheder opnår trivselsbevidsthed hos dem selv og hvordan denne trivsel kan udvikle virksomheden som arbejdsplads. 

HELSEdesign i erhvervssektoren fokuserer på menneskene på arbejdspladsen. Omdrejningspunktet kan være æstetik, nærende mad, helsefremmende personalegoder, ting der bidrager til trivsel. Den sanselige arbejdsplads er stedet, hvor strategi, sundhed, samarbejde og stemning er integreret i en effektiv arbejdsdag, med menneskelige kompetencer og bevidsthed i fokus.  

Sundhed = Samarbejdsmiljø 
HELSEdesign arbejder med sundhedsfremme gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne, merværdi og sunde medarbejdere på arbejdspladsen. Sundhed på arbejdspladsen handler om det at være bevidst om det miljø, der fysisk indrammer virksomheden. Det handler om, at være bevist om de ressourcer der kan sættes i spil, den måde medarbejderne har det med hinanden på og den måde de udvikler sig i forhold til hinanden. Overordnet set handler det om hvordan der på arbejdspladsen opnås en følelse af trivsel gennem livskvalitet, sansebevidsthed og oplevelser hos den enkelte medarbejder og hos virksomheden som en helhed. 

Vi henvender os til virksomheder der har modet til at skabe den sanselige arbejdsplads. Modet til at bryde med det gængse, og modet til at sætte innovation, sanselighed, oplevelsesdesign og livskvalitet fri og dermed fokusere på det hele menneske. 

For at planlægge den mest effektive indsats, skal sundhedsmæssige problemer afdækkes gennem et møde med vores konsulenter. Den færdige plan bliver et sundhedsprogram, der kan indeholde alt lige fra en omfattende sundhedspolitik, foredrag, seminarer, publikationer f.eks. i form af en drejebog og oplevelsesdesignede rum, hvor æstetik og sanselighed er i højsæde.

Vores produkter og rådgivning er for alle typer af virksomheder, og kan benyttes uden forudgående kendskab til sanser, sundhed og trivselsbevidsthed.

Adfærdsdesign

Adfærdsdesign handler om at bruge viden fra felterne psykologi, sociologi og antropologi til at påvirke den kontekst, mennesker træffer beslutninger i. Når man ændrer konteksten, ændrer man adfærden.

Vores adfærdsdesign sker derfor altid på baggrund af en business case. Det betyder, at vi ikke påtager os opgaven, hvis den reelle forandring ikke vil kunne måles og dokumenteres. Da vi ofte beskæftiger os med komplekse og omfangsrige problemstillinger, samarbejder vi med forskere for at sikre validiteten af disse målinger.

Vores arbejde med adfærdsdesign er typisk ’pro-business’ (i modsætning til nudging, der er ‘pro-social’), hvilket vil sige, at vi hjælper vores kunder med at øge omsætningen og sænke deres udgifter.

 

Grundlæggende principper 

 • At bevidstgøre
 • At ændre uhensigtsmæssige vaner
 • At skabe håb og tro på at forandring er mulig
 • At motivere til ejerskab
 • At finde frem til det enkelte menneskes kernekompetencer
 • At imødekomme modstand og finde ressourcer i den
 • At lære at udøve de nye færdigheder

 

Værktøjskassen

unisans' værktøjskasse skal huskes, opleves og genkendes på en måde der hjælper vores kunder med at forbedre virksomhedskulturen markant. Vi gør os derfor meget umage i udvælgelsen af designredskaber. Her er et lille udpluk:

 • Styrkeprofiler og metoder
 • Anerkendende og værdsættende modeller
 • Værdikædeprocesser
 • Konfliktløsnings metoder
 • Salgs og branding metoder
 • Effektivitets – og styringsværktøjer
 • Psykologiske metoder
 • Systemiske og lærende metoder
 • Strategiske værktøjer

Alle konsulenterne er certificerede i brugen af indtil flere værktøjer.

Alt efter jeres behov, startes alle kulturprocesser med et eller flere profilværktøjer, som på en enkelt måde, sikrer succesfuld opstart på en positiv, fremadrettet og langvarig forandring i jeres organisation.

model

 

model

 

model

 

model

 

Til overskud fra overlevelse

Overskud giver overskud

Motto: Man skal nyde at yde


Det fører til:

 • Større effektivitet

 • Bedre beslutninger på grund af forbedret hjeneaktivitet

 • Bedre sammenhæng mellem arbejde og familieliv

 • Mere optimisme på grund af lavere niveau af stresshormonet kortisol i kroppen

 • Mindre aggression og irritation på grund af lavere niveau af stresshormonet adrenalin

 • Bedre evne til at træffe langsigtede beslutninger i stedet for kortsigtede, der ikke reelt løser problemer

 • Sejren er sikker, hvis forberedelsen, timingen og udførelsen er i orden

Overlevelse - kort sigt

Motto: Det skal gøre ondt før det gør godt

 • Evne til at arbejde hårdt, klarhjernet og effektivt i en periode

 • Kan håndtere en krisesituation i 1-3 måneder

 • Kræver restitution efterfølgende

 • Pres på kolleger, venner og familie, kræver opbygning efterfølgende

 • Større behov for sukker og fedt

 • Kræver ikke nødvendigvis ekstra søvn eller ekstra motion i perioden, men det vil være fornuftigt og er meget vigtigt efterfølgende

 • Kræver plads til efterreaktioner som for eksempel sygdom, træthed og følelsesmæssige reaktioner

 • Kan give en massiv tilfredsstillelse, når jobbet er godt udført og sejren er hjemme

Overlevelse - lang sigt

Motto: Man skal yde, før man - måske - kan nyde

 • Underminerer kroppens immunsystem, nedbryder hjerneceller og sætter massivt press på hjertekarsystemet med risiko for hjertekarsygdomme og dødsfald

 • Dårligere beslutninger på grund af svagere hjernefunktion

 • Dårligere forhold til familie, venner og kolleger med risiko for konflikter, skilsmisse, fyring eller egen opsigelse på grund af følelsesmæssig og mental overbelastning

 • Dårligere indtjening på grund af risiko for fejl i hele virksomhedens fødekæde

 • Indbygget risiko for fiasko

Kilder: Henrik Krogh, Lasse Zall, Bo Netterstrøm, Ferrie et al., V ahterra et al., Peter Lund Madsen.

keyboard_arrow_up