keyboard_arrow_down

Koncept mager

Viden er blevet en let tilgængelig og overvældende rig ressource.

Det, som kendetegner fremtidens succesfulde mennesker og organisationer er derfor evnen til at udvælge og kombinere forskellige lag af viden, og derefter omsætte den til nye forståelser, nye helheder, nye projekter og produkter, nye services og nye processer. Vi skal kende både hvorfor’et, hvem’et, hvad’ene og hvordan’ene. Med andre ord KONCEPTER. Der er brug for en ny type medarbejder og autentisk lederskab, der bidrager til kreativitet, hittepåsomhed, drive, entusiasme og virkelyst. Der er brug for KONCEPTdesign. Entreprenørskab, lederskab, følgeskab og helhed.

Dit udbytte         mål         For dig?         Pris & varighed          metode          moduler         Brochure         TILMELd         fundament

Uddannelsesmål:

Konceptmageruddannelsen er designet til at uddanne nøglemedarbejdere og specialister i virksomheder og offentlige organisationer i:

• At kende, og kunne håndtere sig selv, og sit   professionelle arbejdsliv, med udgangspunkt i  egne præferencer, kompetencer og styrker.
• At kunne veksle mellem lederskab, medarbejder skab og følgeskab, og dermed tage ejerskab på sit  professionelle virke.
• At kunne deltage kvalificeret i, og være en ”driver”   for konceptudviklings-processer på medarbejderni veau.
• At kunne anvende konceptudviklings- og design værktøjer selvstændigt i projektarbejde og opgave løsninger.

Mestringsmål

Konceptmageren vil kunne:

• Skabe konceptuelle løsninger på ideer og udfor dringer i samarbejde med andre.
• Mestre konkrete metoder og værktøjer til koncept-  udvikling, innovation og design.
• Skabe gode samarbejdsrelationer både horisontalt   og vertikalt.
• Anvende egne og andres præferencer, kompeten cer og styrker til at skabe bedre resultater på eget  niveau. • Forstå samspillet mellem de 3 kompleksitetsni veauer og kunne agere hensigtsmæssigt i forhold  dertil.
• Udnytte sit innovationstalent gennem brugen af  humor, skabelse af nye tankemønstre, og formule-  ringen af paradigmeskiftende spørgsmål

Hvorofr giver uddannelsen dig og din virksomhed udbytte

Uddannelsens formål er at flytte din konceptdesigntænkning indenfor:

 • check xxxxx - giver bedre flow 
 • check xxxxxx - giver større overblik
 • check xxx - øget trivsel 
 • check xxx- mere selvledelse  • bedre samarbejde og dermed optimale forhold for at blomstre og vækste.
 • check xxxx- øget produktivitet
 • check xxxx- øget innovation

 

Til fremtidsorienterede offentlige og private virksomheder og organisationer, der ønsker medarbejdere, der tager deres entusiasme, deres viden og deres hittepåsomhed med på arbejde.

 • Proaktive ledere og medarbejdere, der forstår og  understøtter de forskellige processer i et projekt.
 • Ledere og medarbejdere, der kender deres egne og deres kollegers præferencer, kompetencer og styr ker, og som bruger denne viden aktivt i hverdagen. 
 • Innovative ledere og medarbejdere, som tør tænke  nyt og afprøve ideer, og som elsker at gøre det.
 • Medarbejdere med evnen til at forstå, skelne og  veksle mellem lederskab, følgeskab og medarbej derskab. 
 •  Indsigten i, og forståelsen for egne og andres  præferencer, kompetencer og styrker, samt evnen  til at kommunikere sine styrker og svagheder til  andre på konstruktiv vis.
 • Evnen til at bringe alt det ovenstående i spil med   ens viden om, hvordan man ”spiller hinanden gode”  i samarbejdsrelationer, både på medarbejderens   eget niveau, det horisontale, og imellem niveau-  erne, det vertikale, altså samarbejdsrelationerne   mellem ledere og medarbejdere.

00

prisen for alt 

00

gange/dage/moduler 

00

sider dokument 

medfølger power point pressentation om forløbet (eller andet)

00

opgaver/øvelser

00

Samlet timer 

(eks.) 3 dage x 6 timer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi designer et forløb med udgangspunkt i vores Konceptmodel/helhedscirkel

lidt om helhedsmodellen og hvordan vi bruger den plus læs mere om det link jfdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiue fdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiuefdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiuefdiuu ed2 2udpiu23ed uhweu ewufhipuew pwuehi iuei uwe ipuhwep uwehpihe ie iuheu qiuweh wuie iuwehi ueiuhi puwehf wpeuuef iiue

Modul 1

(24 undervisningstimer)


Insights Discovery profil Deltagernes præferencer afdækkes gennem en Insights Discovery profil, og den nye viden bliver aktiveret via praktiske øvelser i samarbejde, kommunikation og konceptudvikling
Kompetencekortlægning Deltagerne lærer at kortlægge både deres egne og deres kollegers kompetencer, og øver sig i at anvende deres viden via de opgaver de løser på modulet.
Konceptudviklingsmodel 1 Deltagerne lærer at anvende en grundlæggende konceptudviklings-model gennem praktisk opgave.
Kreative mellemrum - hvor kunstgreb anvendes for at frigøre ideer og kreative indfald.
Praktiske opgaver - med feedback og refleksion, hvor deltagerne kan anvende deres foretrukne læringsstile og høste erfaringer gennem refleksiv praksis.
Hjemmeopgaver - som sikrer forankring af læring og forbereder næste moduls temaer 
 

Modul 2

(24 undervisningstimer)

Repetition - gennem praksisopgaver og refleksion over daglig praksis i egen organisation.
Styrkekortlægning - gennem samspil mellem gruppeøvelser og individuel proces.
Konceptudviklingsmodel 2 Deltagerne lærer at anvende en ny konceptudviklingsmodel gennem praktisk opgave, og sætter den i forhold til egen daglig praksis.
Det skabende mellemrum - hvor en række kunstgreb anvendes for at frigøre innovation og kreativitet.
Opgaver Komplekse praktiske konceptudviklingsopgaver med feedback og refleksion, hvor deltagerne kan høste vigtige erfaringer gennem refleksiv praksis.
Hjemmeopgaver - som sikrer forankring af læring i egen daglig kontekst.

Modul 3

(24 undervisningstimer)

Repetition og opsamling - på hjemmeopgaver og læringsprocessen hidtil.
Konceptudviklingsmodel 3 Avanceret model.
Kreative mellemrum Højt niveau.
Afsluttende opgave Reel kompleks konceptudviklingsopgave givet af ekstern opdragsgiver, som fungerer som afslutningsprojekt. Her anvendes og bedømmes al den læring, og den kompetenceudvikling, som er forekommet i løbet af uddannelsen, og der gives individuel feedback på hver enkelt studerendes præstation, som overleveres både i mundtlig og skriftlig form, som en del af uddannelsesbeviset.
Opsamling, evaluering og reception 
 

Modul 4 

(24 undervisningstimer)

Insights Discovery profil Deltagernes præferencer afdækkes gennem en Insights Discovery profil, og den nye viden bliver aktiveret via praktiske øvelser i samarbejde, kommunikation og konceptudvikling
Kompetencekortlægning Deltagerne lærer at kortlægge både deres egne og deres kollegers kompetencer, og øver sig i at anvende deres viden via de opgaver de løser på modulet.
Konceptudviklingsmodel 1 Deltagerne lærer at anvende en grundlæggende konceptudviklings-model gennem praktisk opgave.
Kreative mellemrum - hvor kunstgreb anvendes for at frigøre ideer og kreative indfald.
Praktiske opgaver - med feedback og refleksion, hvor deltagerne kan anvende deres foretrukne læringsstile og høste erfaringer gennem refleksiv praksis.
Hjemmeopgaver - som sikrer forankring af læring og forbereder næste moduls temaer 

Modul 5

(24 undervisningstimer)

Repetition - gennem praksisopgaver og refleksion over daglig praksis i egen organisation.
Styrkekortlægning - gennem samspil mellem gruppeøvelser og individuel proces.
Konceptudviklingsmodel 2 Deltagerne lærer at anvende en ny konceptudviklingsmodel gennem praktisk opgave, og sætter den i forhold til egen daglig praksis.
Det skabende mellemrum - hvor en række kunstgreb anvendes for at frigøre innovation og kreativitet.
Opgaver Komplekse praktiske konceptudviklingsopgaver med feedback og refleksion, hvor deltagerne kan høste vigtige erfaringer gennem refleksiv praksis.
Hjemmeopgaver - som sikrer forankring af læring i egen daglig kontekst.

 

Modul 6 

(24 undervisningstimer)

Repetition og opsamling - på hjemmeopgaver og læringsprocessen hidtil.
Konceptudviklingsmodel 3 Avanceret model.
Kreative mellemrum Højt niveau.
Afsluttende opgave Reel kompleks konceptudviklingsopgave givet af ekstern opdragsgiver, som fungerer som afslutningsprojekt. Her anvendes og bedømmes al den læring, og den kompetenceudvikling, som er forekommet i løbet af uddannelsen, og der gives individuel feedback på hver enkelt studerendes præstation, som overleveres både i mundtlig og skriftlig form, som en del af uddannelsesbeviset.
Opsamling, evaluering og reception

tildelt materiale 

under og før
ergfeqrgf
rfgqrf

fergerg
erge

Download fri materiale

hvad gør du nu 

Værkstedet, som rummede det gamle ostelager, er ideelt til kurser, møder, events, yogaundervisning, kunstterapi, gruppeterapi og mindre workshops.

Der er masser af inspiration at hente i detaljerne fra fordums tid - de buede lofter og den gamle port. Kreativiteten har frit spil i mange former.

vi kan tilrette til din virksomhed 

Du har i dette mødelokale mulighed for selv at medbringe din mad. Vi stiller et køleskab til rådighed.
Du kan leje yogaudstyr og trommer. Det er også muligt at købe yogamåtter i livsstilsbutikken, hygge.dk, som ligger i lokalerne ved siden af.

46 m2 - med sin helt egen stil

Lokalepris

Uanset antal personer op til 18:

 • Pris pr. 1 timer 450 kr.
 • Pris for en halv dag (4 timer) 1.500 kr.
 • Pris for en hel dag (8 timer) 2.500 kr.

Forplejning

Økologisk frokost fra Cooperate Cooking i Café Sans. Fri afbenyttelse af kaffemaskine, der byder på almindelig kaffe, latte, espresso, etc.

Pris pr. person 393 kr. 

 

Vi'et

Præsentation af os


I fortjener autensitet - og det får I.
Gennem 25 år har vi opbygget dyb erfaring, udviklet os af livets læring, koblet det med teori og skabt et stærkt vi. Et vi, der lever i hver enkelt af os - og som vi gerne deler autentisk videre af.

Historien skal med...

Vision P Design tager sin form her i 2019. En fejring af et kvart år hundrede, da vi siden 1994 har stået for vores egen lønseddel. Det startede i det arbejdsmarkedspolitiske landskab, hvor vi startede INkurser – en karriererådgivende og jobformidlings-virksomhed. Sideordnede drev vi INconsulting; et virke med organisations- og forretningsudvikling. Disse virksomheder blev sammenlagt og gjort landsdækkende i 2003 under JOBDK A/S med hovedkontor i Skanderborg og afdelinger i 21 danske byer. Siden 2005, hvor vi solgte JOBDK har vi arbejdet gennem flere forretningsgrene og virksomheder; herunder handelsfirmaet www.trademarklivingliving.dk og formidling af sansebevidsthed og oplevelsesinnovation i www.unisans.dk.
2018 året vi åbnede Designmejeriet i Skanderborg. Her byder vi ind til selv-udviklingsforløb FLOWdesign, galleri, events og lokaleleje.
2019 bliver året, hvor vores vision og passion for videreudvikling af organisationer og business opnår nye højder med Vison P Design.

Vi er mennesker, som møder mennesker, som sammen skaber udvikling - og elsker at dele andre ildsjæle.

Og vi er bare et par mennesker, som godt kan lide at arbejde med og omkring andre mennesker. Vi er vilde med at tage ansvar ved at designe – formgive vores eget liv og skabe inspirationsuniverser - og vi har et superstærkt team med og bag os.

Erik &
Conny Ericon Andersen

 

Værdier

Den værdibaserede hverdag


De bløde værdier skal gå hånd i hånd med de hårde værdier.
Mødet mellem mennesker – voksne og børn uanset status - vil til enhver tid være værdibaseret. 
En værdibaserende hverdag er for og hos os den lederskabsform, hvor den primære opgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Et fælles værdigrundlag fungerer som fælles referenceramme. En kultur!
Vi binder kreativitet - kultur og kommunikation sammen. 

Kerneværdier hos os er integritet, tillid og autensitet. Med passion og power som mellemnavn kræver vi meget af os selv. 

Integritet:
"Walk your talk". "Talk your walk". Integritet kræver konstant reflektion, spejling og ansvarlighed overfor det sagte og viste. 

Tillid:
Bygger på åbenhed, accept, pålidelighed og ærlighed. "Svesken på disken med empati og ordentlighed". Adfærdsdesign bygger på at mennesket er i stand til at opbygge og nedbryde tillid. Bevidsthed og handling derpå gør forskellen.  Vi  øger konstant vores eget bevidsthedsniveau.

Autensitet:
"At tage sin egen medicin". "At være sin egen rollemodel". Krav vi stiller konstant til os selv, for derved at være autentisk i vores møde med livet - og i livets møde med os. Autensitet for os, at "du får, hvad du ser - og du ser, hvad du får". Gennemsigtighed er intentionen. Og intentionen bærer oplevelsen og resultatet.

 

NÆSTEKÆRLIGHED ER VISIONEN!

 

Værktøj

Viden og værktøj skaber praksis


Vores værktøjskasse er velassorteret og vægter tungt. Vi har bygget os et Inspiratorium af disse mange års opdagelser og oplevelser. Vi har kollektiv ejerskab på teorier, læringer og skolinger. Vi har personligt ejerskab på, hvordan vi formidler og skaber disse tilgange. Mindset’et bag vores arbejde er et nærende sammenkog af inspiration og ideer. Erhvervstanker krydres med psykologi og pædagogik. Filosofi krydret med sociologi og fortid kombineret med nutid, krydret med fremtid. For at give det hele substans slår vi rødder i enkelte grundprincipper. Vi glæder os til at byde dig indenfor i dette univers af teorier vi relaterer os til, metoder og værktøjer vi bruger. Kombinationen afhænger af kontekst.

Mange af vore øvelser har vi vort team af udviklere gennem mange år designet og afprøvet. Vi har købt rettigheder til brug af flere veldokumenterede materialer. Vi har bevidnet og belyst. Vi har samlet, redesignet og gjort til vores. Vi har "lånt" af det kollektive og vi har sammensat.

Vi har også et stærkt samarbejde opbygget gennem mange år med andre formidlings- og konsulentvirksomheder, hvoraf vi har udvidet vores grundlag og den base, som vores inspiratorium er fyldt med.

Vi har licenseret os selv hos spændende udbydere, så værktøjs- kassen er blevet solidt udvidet gennem årene. Eksempelvis er vi Licenspartner hos Insight.com, der internationalt styrker markedet med høj valideret profiler. Vi arbejder med Discovery Personlig Præferenceprofiler, Discovery Salgseffektivitetsprofil. Navigation Teamudviklingsprofil og Navigation Lederskabsprofil. Vi har valgt disse profiler grundet den høje validitet og de dybe egenskaber i hver enkelt profil. Se evt. insights.com for deres referenceliste med disse værktøjer.

Vi designer - vi deler og vi bygger stort sammen med dig.

keyboard_arrow_up